чагыштырып үтү


чагыштырып үтү

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чагыштырып үтү" в других словарях:

 • чагыштырмалы — с. Төрле күренешләрне, фактларны үзара чагыштырып, аларның бәйләнешен билгеләүдән торган; чагыштырып тикшерүгә нигезләнгән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әйтерлек — с. 1. Гадәттәгедән аерылып тормаган нәрсәләр тур. : артык, искитәрлек әйтерлек матур түгел. Исәпкә алырлык, телгә алып сөйләрлек әйтерлек чирем юк 2. Дип белән килеп, үзеннән алдагы сүз белдергән әйбергә чагыштырып әйтүне яки күләме, саны ягыннан …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кебек — иск. 1. Бер нәрсәне икенче нәрсәгә чагыштырып, охшатып әйткәндә кулланыла. Берәр төрле эш хәрәкәткә охшату өчен кулл. 2. Берәр нәрсәне шартлы рәв. чамалап әйткәндә кулл. Икеләнеп әйткәндә кулл. 3. Санап киткәннән соң, шундый ук әйберләр тагы да… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кеби — иск. 1. Бер нәрсәне икенче нәрсәгә чагыштырып, охшатып әйткәндә кулланыла. Берәр төрле эш хәрәкәткә охшату өчен кулл. 2. Берәр нәрсәне шартлы рәв. чамалап әйткәндә кулл. Икеләнеп әйткәндә кулл. 3. Санап киткәннән соң, шундый ук әйберләр тагы да… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • корректура — 1. Типографик набордан чыккан оттисктагы яки компьютерда җыелган тексттагы хаталарны төзәтү эше 2. тар. Кулъязма белән чагыштырып төзәтү өчен типографик набордан кайтарылган оттиск …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • урында — Җирле оешмаларның үзендә (югары оешмалар катнашыннан башка) мәсьәләне урында хәл итү 4. Нәрсәнең дә булса аерым өлеше, җире 5. Китапның, әдәби яки музыкаль әсәрнең, пьесаның аерым бер өлеше, өзеге 6. Кемнең дә булса берәр өлкәдә башкарган эш… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • үрнәк — 1. Берәр нәрсәне шуңа карап яки үлчәп эшләү өчен булган өлге. Мисал осталыкка берничә үрнәк китерү 2. Үзенә охшаган, үз ише булган башка әйберләр турында чагыштырып күзалларга мөмкинлек бирә торган әйбер минерал үрнәкләре. Берәр нәрсәнең схемасы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • хәтле — бәйл. 1. Юнәлеш килешендәге исемнәр белән бергә эш, хәрәкәтнең башкарылу, таралу, урнашу чиген күрсәтү өчен кулланыла. Берәр әйберне башкадан аерып торган араны, ераклыкны күрсәтү өчен кулл. 2. Эш хәлнең вакыт, сан чиген күрсәткәндә кулл. Саннар… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чагыштыргысыз — с. 1. Чагыштырулардан югары, тиңе булмаган, бик яхшы 2. Чагыштырып булмый торган, бөтенләй икенче төрле булган, зур аермалы 3. рәв. Шактый күп, бик күп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чагыштырма — и. 1. Чагыштыру 2. мат. Бер санны икенче санга бүлүдән барлыкка килгән өлеш 3. Аерым өлешләрнең үзара бәйләнеше, пропорция көчләр ч. сы 4. с. Чагыштырмалы ч. метод 5. с. Башка бер җисемнең күләменә, авырлыгына яки үзлегенә карата берәр җисемнең… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чагыштырмаслык — с. 1. Чагыштырулардан югары, тиңе булмаган, бик яхшы 2. Чагыштырып булмый торган, бөтенләй икенче төрле булган, зур аермалы 3. рәв. Шактый күп, бик күп …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге